User Name : 
Password : 

 
Ver 3.0.0


วิธีการใช้งานโปรแกรม

                      1. คอมพิวเตอร์ ที่ท่านใช้ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe PDF Reader 8 หากยังไม่ได้ติดตั้งให้ ดาวน์โหลด 

                 เพื่อติดตั้งโปรแกรม แต่หากติดตั้งโปรแกรมแล้ว ให้ อ่านข้อถัดไป

                  2. คอมพิวเตอร์ ที่ท่านใช้ จะต้อง ติดตั้ง Driver ปริ้นเตอร์ ก่อนเพื่อใช้งาน หากติดตั้งแล้ว โปรดข้ามขั้นตอนนี้

                      หรือหากยังไม่มี Driver ปริ้นเตอร์ สามารถดาวน์โหลด ได้ดังต่อไปนี้

                        (กรุณาเลือก Driver ให้ถูกรุ่น ตามเครื่อง ปริ้นเตอร์ ที่               ท่านมี ด้วยครับ)  

                   ดาวโหลด Driver ปริ้นเตอร์ รุ่น Tysso V.7 คลิ๊กที่นี่  

          ดาวโหลด Driver ปริ้นเตอร์ รุ่น Tysso V.9 คลิ๊กที่นี่           

                         ดาวโหลด Driver ปริ้นเตอร์ รุ่น Epson คลิ๊กที่นี่               

                      ดาวโหลด Driver ปริ้นเตอร์ รุ่น CITIZEN  คลิ๊กที่นี่       

 3. คอมพิวเตอร์ ที่ท่านใช้ จะต้อง ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์  ก่อนการใช้งาน โดยการเข้ารหัส Admin

                     ที่ท่านได้รับแล้วไปตั้งค่าในโหมด  ผู้ดูและระบบ
แล้วไปเลือกตรง  ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ เลือก เครื่องพิมพ์ที่ท่านใช้ดังต่อไปนี้              


                              ตั้งค่าเป็นแบบ Tysso เมื่อสาขาของท่านใช้เครื่องปริ้นใบเสร็จ รุ่น Tysso         

                  ตั้งค่าเป็นแบบ Tysso เมื่อสาขาของท่านใช้เครื่องปริ้นใบเสร็จ รุ่น Epson TMU 220          

                  ตั้งค่าเป็นแบบ กระดาษ A4 เมื่อสาขาของท่านใช้เครื่องปริ้นทั่วๆไป หรือ หาก เครื่องปริ้น Epson TMU 220

หรือ เครื่องปริ้น
Tysso ของ      ท่านเสีย หรือ ปริ้นไม่ออก ก็สามารถ มาเลือก เครื่องปริ้นตัวนี้ เพื่อ ปริ้นใบเสร็จได้ และท่านสามารถ

จัดส่งเครื่องปริ้นใบเสร็จ ที่เสีย หรือชำรุด เพื่อส่งเข้าบริษัทฯ เพื่อจัดซ่อม หรือ แก้ปัญหาวิธีอื่นๆในลำดับถัดไป
                         


                 หากสาขา ไม่สามารถติดตั้งตามวิธี ที่แนะนำข้างบนได้ ให้ติดตั้ง โปรแกรม รีโมท เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่

เข้าไปช่วยติดตั้งให้ โดย ดาวน์โหลด โปรแกรม
Remote ดาวน์โหลดที่นี่  และ

แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า ให้ช่วยเหลือในลำดับถัดไป


ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโทร. 093-124-3748 IT 080-074-2002 แฟกซ์. 02-931-1463