User Name : 
Password : 

 
Ver 3.0.0


วิธีการใช้งานโปรแกรม               

1. คอมพิวเตอร์ ที่ท่านใช้ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe PDF Reader 8 หากยังไม่ได้ติดตั้งให้ ดาวน์โหลด เพื่อติดตั้งโปรแกรม แต่หากติดตั้งโปรแกรมแล้ว ให้ อ่านข้อถัดไป

2. คอมพิวเตอร์ ที่ท่านใช้ จะต้อง ติดตั้ง Driver ปริ้นเตอร์ ก่อนเพื่อใช้งาน หากติดตั้งแล้ว โปรดข้ามขั้นตอนนี้ <หรือหากยังไม่มี ปริ้นเตอร์ สามารถดาวน์โหลด ได้ดังต่อไปนี้

กรุณาเลือก Driver ให้ถูกรุ่น ตามเครื่อง ปริ้นเตอร์ ที่ท่านมี ด้วยครับ

ดาวโหลด Driver ปริ้นตอร์ รุ่น Tysso V.7 คลิ๊กที่นี่

ดาวโหลด Driver ปริ้นเตอร์ รุ่น Tysso V.9 คลิ๊กที่นี่

ดาวโหลด Driver ปริ้นเตอร์ รุ่น Epson       คลิ๊กที่นี่ 

ดาวโหลด Driver ปริ้นเตอร์ รุ่น CITIZEN    คลิ๊กที่นี่  

3. คอมพิวเตอร์ ที่ท่านใช้ จะต้อง ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ ก่อนการใช้งาน โดยการเข้ารหัส Admin  ที่ท่านได้รับแล้วไปตั้งค่าในโหมด  ผู้ดูและระบบ แล้วไปเลือกตรง

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์  เลือก เครื่องพิมพ์ที่ท่านใช้ดังต่อไปนี้  ตั้งค่าเป็นแบบ Tysso   เมื่อสาขาของท่านใช้เครื่องปริ้นใบเสร็จ รุ่น Tysso  ตั้งค่าเป็นแบบ Tysso

เมื่อสาขาของท่านใช้เครื่องปริ้นใบเสร็จ รุ่น Epson TMU 220  ตั้งค่าเป็นแบบ กระดาษ A4    เมื่อสาขาของท่านใช้เครื่องปริ้นทั่ว ๆ ไป หรือ หาก เครื่องปริ้น Epson TMU 220

หรือ เครื่องปริ้น Tysso
ของท่านเสีย หรือ ปริ้นไม่ออก ก็สามารถ มาเลือก เครื่องปริ้นตัวนี้
เพื่อปริ้นใบเสร็จได้ และท่านสามารถ

จัดส่งเครื่องปริ้นใบเสร็จ ที่เสีย หรือชำรุดเพื่อส่งเข้าบริษัทฯ เพื่อจัดซ่อม หรือ แก้ปัญหาวิธีอื่นๆในลำดับถัดไป
               
     

 หากสาขา ไม่สามารถติดตั้งตามวิธี ที่แนะนำข้างบนได้ ให้ติดตั้ง โปรแกรม รีโมท เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปช่วยติดตั้งให้ โดย ดาวน์โหลด

โปรแกรม
Remote ดาวน์โหลดที่นี่ 
และ แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า ให้ช่วยเหลือในลำดับถัดไป

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า  โทร.  IT 080-074-2002,093-124-3748 แฟกซ์. 02-931-1463